Tillsammans är vi Green innovation
Utveckling av entreprenörskap på landsbygden

Event

Här kan du läsa om kommande events på hemmaplan för att lyxa till vardagen

Utbildning

Praktiska verktyg och kurser för att ta ditt företagande till en ny nivå

Inspiration

Ett digitalt inspirationsflöde där vi håller dig uppdaterad om vad som händer

Närproducerad utveckling

Green Innovation är ett projekt som pågår i två år, fram till augusti 2020. Drivhuset vid Högskolan Väst gör i samarbete med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund en satsning för att främja och utveckla entreprenörskap på landsbygden.

#1 Hållbarhet

Green Innovation främjar en hållbar utveckling, utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. I fokus står en närproducerad och långsiktig kompetensförsörjning för att minska glappet mellan landsbygden och staden.

#2 Närhet

Green Innovation riktar sig mot unga entreprenörer på landsbygden i Fyrbodal. Vi vill skapa ett nätverk som förenklar kommunikationen, skapar närhet och främjar ett långsiktigt samarbete mellan olika företag.

#3 Kunskap

Green Innovation satsar på ökad kunskap inom affärsutveckling. De flesta företagare är bra på vad de gör, men man kan alltid bli bättre. Att lyfta bra exempel och sprida kunskap bidrar till en ökad och mer lyckad entreprenörskap.