Anna Andersson –

en blivande egenföretagare inom naturvård

 

Att vara företagare ser olika ut för alla. En del väljer att starta tech-bolag och ta in investeringar från riskkapitalister med målet att revolutionera världen, medan andra väljer att starta ett företag för att kunna försörja sig själva genom något de älskar att göra. Visste du att majoriteten av Sveriges företagare är soloföretagare? Det vill säga personer som arbetar själva i sitt företag, med bara sig själv som anställd. Att starta eget är inte svårt, och speciellt inte om man vill arbeta med något man är intresserad av eller är bra på. Anna Andersson är en av de personerna som satsar på att bli egenföretagare, för att kunna arbeta med ett yrke inom ett område hon uppskattar. Möt Anna som håller på att starta ett naturvårdsföretag med fokus på lieslåtter, ängar och biologisk mångfald.

Hittade utbildningen av en slump

När det var dags för Anna att börja studera, var det rent av en slump att hon hittade kandidatprogrammet Landskapsvårdens hantverk på Trädgårdens skola i Mariestad. Under utbildningen lärde hon sig mer om ängens historia, skötsel och artrikedom. Under några dagar fick klassen praktiska lektioner för att lära sig att slå med lie. Lärare var Lie-Mats, som inom liekretsar är ett välkänt namn. ”Jag blev fast ganska omgående. Att slå med lie är för mig roligt och meditativt, samtidigt som det innebär planering och problemlösning. Det bästa är att det är så positivt för biologisk mångfald”.

Anna har i många år tänkt att bli egenföretagare, men alltid prioriterad andra saker i livet, som hennes familj. Nu är det dags att tänka på sig själv och sina drömmar. Annas familj står inför en stor förändring, inte nog med att hon ska bli egenföretagare, hela familjen har nyligen flyttats från Vänersborg till Frändefors för att påbörja livet på landet. Själv växte Anna upp på landet i Dalsland och hon har bara glada minnen när hon tittar tillbaka på uppväxten.

En sluten cirkel

Anna vill anlägga nya ängar och sköta befintliga. Hennes affärsidé går ut på att hjälpa klienter som vill sköta grönytor på ett sätt som främjar fler arter av flora och fauna än vad en kortklippt gräsmatta gör. För Anna är det en självklarhet att även hålla i kurser för de som är intresserade av att lära sig att slå med lie, och kanske på sikt vill kunna sköta om sin egen äng. ”Jag är mån om att det slagna materialet kommer till användning så att cirkeln sluts, det kan torkas till hö eller användas till täckodling för att nämna två bra exempel”. Anna är precis i uppstarten av sitt företag och kan tänka sig att jobba för fastighetsägare, privatpersoner och kommuner. ”Yrket är väldigt varierande eftersom olika ängar sköts på olika sätt.” Ett tips från Anna

Man behöver inte skämmas

Det har börjat bli en positiv trend att värna om vår natur och tänka på den biologiska mångfalden. Enligt Anna finns det ett ökat intresse för naturvård, dock kan kunskap och normer – till exempel oro inför vad grannarna ska tycka – ibland sätta stopp. Anna tycker att det är häftigt att ett flertusenårigt hantverk gör comeback och så smått börjar konkurrera med gräsklippare och trimmrar. Man har börjat greppa att kortklippta gräsmattor – som från början symboliserade ekonomisk status – är dyra, skötselintensiva, och inte alls toppen för vare sig klimatet eller biologisk mångfald. De benämns emellanåt som grön asfalt på grund av sin artfattigdom.

Klippta grönområden som används för olika aktiviteter är naturligtvis inget Anna jobbar mot. Hon vill att de delar som inte används kan få växa fritt eller göras om till äng. Man kan göra fina gångar och sittplatser i ängarna för att njuta av vackra blommor och insekter. ”Tänk ett helt villaområde där alla har minst någon kvadratmeter med ängsflora, det skulle innebära att flora och fauna kan sprida sig mellan dessa, öka medvetenheten om olika arter och vilken skötsel som krävs för att de ska kunna överleva. Dessutom skulle ingen behöva skämmas inför grannarna.”

Rätt i tiden

Många månar om att sakta ner, vara ute i naturen och inte alltid vara uppkopplade, vilket gör att Annas yrkesval känns helt rätt i tiden. Hon har fått en hel del positiva reaktioner från sin omgivning över sin satsning, även om det finns de som undrar över om det finns en marknad. ”Jag vill göra ett försök med att arbeta med det jag tycker om och syssla med det mer än bara på fritiden. Det är en stor frihet att vara ute i fält och välja sina egna arbetstimmar. För att kunna uppfylla drömmen om den friheten behöver jag starta något eget”.

Intresse viktigare än kunskap

En entreprenör ska vara engagerad och intresserad av det den väljer att starta ett företag inom. ”Jag tror att intresset till stora delar kan vara viktigare än själva kunskapen, även om den givetvis också är viktig så ökar den ju med tiden”. Att vara bra med människor är också en viktig egenskap. Genom att skapa en bra dialog och lyssna till sina kunder får man också nöjda kunder som återkommer. Annas främsta tips till dem som vill starta eget är att inte fega – våga! ”Det är bara att köra, fast man känner att det är svårt att komma över tröskeln. Man ska inte heller vara rädd för att göra fel, eftersom klyschan om att man lär av sina misstag är sann!”

Nu satsar Anna på att dra igång sitt företag och bli soloföretagare på riktigt.

Vi önskar Anna all lycka till i framtiden!