Projektet

Hur projektet startades 

Den 28 mars 2017 arrangerade Drivhuset en workshop kring utvecklingen inom den gröna näringen i Fyrbodal. I samband med denna workshop kom man fram till ett antal utmaningar som branschen står inför. Så finns det ett stort intresse för nyföretagande och idéutveckling, men många upplever osäkerhet och brist på kunskap när det gäller entreprenörskap och utveckling av det egna företaget.

Utflyttningen från landsbygden är en stor utmaning och många unga vuxna väljer att stanna kvar i städerna efter sina studier. Detta leder till rekryteringsproblem och brist på kompetensförsörjning på de mindre orterna. Landsbygden i allmänhet och den gröna sektorn i synnerhet lockar inte med några attraktiva jobb. Utmaningen ligger i att höja statusen som den gröna sektorn har, då den oftast fördomsfullt upplevs som traditionell och stillastående. I ett försök att möta dessa utmaningar gjordes en projektansökan till Green Innovation. 

Före detta vd på Drivhuset vid Högskolan Väst och initiativtagare till projektet Alma Ohlin brinner för landsbygden och dess utveckling. Hon driver själv eget företag på landsbygden och är väl medveten om vilka problem som finns kring entreprenörskap på landsbygden.  

”Det finns många drivna människor på landsbygden, men det är svårt att veta var man kan få hjälp. Med projektet vill vi inte enbart utveckla ett geografiskt område, utan alla individer som bor i området.” (Alma Ohlin)

Projektansökan godkändes september 2017 och finansieras av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund och Drivhuset. Planen var att Green Innovation skulle börja januari 2018 och pågå i tre år, men ansökan reviderades och projektet fick ett nytt start- och slutdatum. 

I oktober 2018 lämnade Alma projektledarrollen över till Kit Johansson, som är den nuvarande verksamhetsledaren på Drivhuset i Trollhättan.  

 ”I takt med att många små samhällen byggs ut och närmar sig stadskärnan måste även företagandet få en chans att blomstra. Det budskap jag vill få fram med projektet Green Innovation är att det finns stöd och vägledning att få i sitt företagande och detsamma om man är intresserad av att starta eget.” (Kit Johansson) 

Inspiration till projektet hämtades från ett liknande projekt som Drivhuset i Skövde driver. Green Innovation knyter an till ett av hållbarhetsmålen som Västra Götaland satsar på och pågår fram till augusti 2020.

Om projektet

Green Innovation vill lyfta unga vuxna som bär på en idé. Det ska vara lika lätt att starta ett företag på landsbygden som i en större stad. Fokuset ligger på den gröna sektorn, vilket innebär all näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, samt dess förädlingsindustri och underleverantörer i alla led bakåt. Projektet innefattar aktiviteter såsom kunskapsbyggande nätverksträffar, vägledningar och individuell coachning, samt möjligheten att delta i utbildningen inom affärsutveckling.

Green Innovation vill bidra till att skapa fler hållbara och livskraftiga företag på landsbygden, samt att öka kunskapen kring företagande. Både de som redan har ett företag och de som vill starta eget, ska känna att det är lätt att få hjälp. Att jobba ihop är en viktig framgångsfaktor som gynnar utvecklingen av hela regionen. Projektet har samma geografiska utgångspunkt som Leaderområdet i Dalsland och omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Vänersborg, Åmål och Årjäng. Projektet syftar på att skapa hållbara och långvariga lösningar som finns kvar även efter projektets slut.